DELA
Foto: Flygfoto.ax

Det rör sig i centrum

Mariehamns centrum har återigen framåtanda. Efter Maxinges intåg och den kris det innebar för centrum finns en känsla av att Mariehamn återigen är hela Ålands samlingspunkt.

– Det finns en allmän uppfattning att det händer i city, säger centrumutvecklare Alexandra Walk-Liljeroos.
Maxinges intåg på den åländska marknaden innebar en kris för centrumhandeln. Men i centrum var affärsinnehavarna snabba att anpassa sig till de nya förhållandena och inte stå still.

Svaret på utmaningen stavades samarbete.

– Vi har ett bra trepartssamarbete mellan köpmännen, hyresvärdarna och Mariehamns stad som är ovärderligt, säger Walk-Liljeroos.

Läs mer i Nya Åland!