DELA

”Det kan vara fråga om liv och död”

Om pengarna dras in för flygledningen i Åbo blir konsekvensen att handlingsberedskapen sänks vid dåligt väder. Ministern Wille Valve (MSÅ) tar nu kampen för att trygga den åländska säkerheten.
Som Nya Åland redan har skrivit om så föreslår statsrådet i en redogörelse för den inre säkerheten att man skall sänka handlingsberedskapen i Åbo vid dåligt väder genom att man avstår från flygledningen.

Vid behov skulle flygoperationer göras från Helsingfors.

Landskapets social- och hälsovårdsminister Wille Valve skriver ett brev till inrikesminister Paula Risikko (Saml) där han utrycker sin oro för hur dessa sparåtgärder kan komma att påverka Åland i negativ bemärkelse.

– Det är inte mer än en till två gånger per år som Superpuman (räddningshelikoptern, reds. anm.) används vid sjöräddningsuppdrag eller akuta sjukdomsanfall. Men då de behövs kan det vara fråga om liv och död, säger han.

– Dessutom behövs alltid en sekundär landningsplats som ifall Åbo inte kan användas blir Stockholm eller Tallinn. I Åboland oroar man sig också över vilka konsekvenser det här kan föra med sig.

Valve säger att de på landskapet för diskussioner med inrikesministeriet både politiker- och tjänstemannanivå.

Han säger också, även om han är tydlig med att det är en bisak, att ifall uttryckningarna sker från Helsingfors istället för Åbo kan det i undantagsfall komma att gynna Åland. Om det är fråga om polisiära uppdrag kan insatsstyrkan som har sin bas i Helsingfors kunna vara fortare på plats, men det är ytterst sällan det här behovet uppstår.