DELA
Foto: Erkki Santamala

”Det här är inte rätt någonstans”

Hovrättens skadeståndsdom mot den förskingringsdömda bokförarens kollega bör prövas av högsta domstolen.

Det anser kollegans biträde advokat Lena Laitinen.
– Vår uppfattning är att tingsrättens och hovrättens tolkning av lagen är felaktig. Det har lett till ett slutresultat som lagstiftaren inte har avsett, säger Lena Laitinen.

Nya Åland berättade om hovrättens dom i går. Den avviker inte från tingsrättens dom som gavs för ett år sedan. Båda domstolarna dömde bokförarens oskyldiga kollega till solidariskt skadeståndsansvar eftersom bokföringsbyrån drevs som ett öppet bolag.

Läs mer i Nya Åland!