DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>LÖNSAM BRANSCH Byggföretagen finns inom en av de mer lönsamma branscherna medan det går sämst för hotell- och restaurangbranschen

Det går bättre för företagen

Efter några magra år ökar redovisar de åländska företagen positiva siffror igen.

Men inom sjöfarten har vinsten minskat.
– Efter att lönsamheten under 2012 överlag försämrades kan man för 2013 se en övervägande positiv förändring, till exempel har flera lönsamhetsindikatorer för transportbranschen förbättrats, skriver utredaren Johan Flink i Åsubs bokslutsstatistik för företag 2012-2013.

– Rörelseresultatet, som efter toppresultatet 2009 sjönk de tre därpå följande åren, har under 2013 ökat med ca 36 procent, från cirka 87 miljoner euro till cirka 118 miljoner euro. Rörelseresultatets förbättring beror dock till stor del, men inte endast, på intäkter från fartygsförsäljning inom sjötransportbranschen.

Den totala omsättningen har ökat med 5,2 procent, från cirka 2 050 miljoner euro till cirka 2 160 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst har däremot minskat och då främst inom sjötransportbranschen.

– Sett över de senaste åren har sjöfartens andel av ekonomin varit på tillbakagång. Sjöfartens andel av räkenskapsperiodens vinst var 3,5 procent år 2013, medan branschens andel av rörelsevinsten var 39 procent.

Den bästa lönsamheten finns inom företagstjänster, tillverkningsindustrin och byggverksamheten. Sämst går det för hotell- och restaurangbranschen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!