DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>INTE NÖJD Kyrkomötet beslut betyder att alla små församlingar kan fortsätta vara små församlingar och pappersarbetet tar timmar för Juanita Fagerholm-Urch ...

”Det blir pappersarbete i stället för samtal”

– I dag har jag suttit i timmar med enkäter och möteskallelser. Jag borde i stället haft tid att förbereda min predikan och tala med folk.

Kyrkoherde Juanita Fagerholm-Urch är besviken på kyrkomötets beslut att göra samgåendet mellan församlingar frivilligt.
Juanita Fagerholm-Urch i Sund-Vårdö församling är en av dem som verkat och argumenterat för sammanslagningar av församlingar på Åland.

– Beslutet nu att göra samfälligheter frivilliga är kanske det bästa för Borgå stift, men jag har en annan tanke när det gäller Åland. Här borde vi äntligen få igång mer samarbete, med större solidaritet och samma skattöre genom att slå ihop våra påsar och samarbeta mera.

Det är bra att höra till en samfällighet, är hennes utgångsläge. Men egentligen tycker hon ännu bättre om sammanslagningar. Då underlättas arbetet och sådant som varje församling ska utföra tar mindre tid.

– Jag förstår inte varför tio församlingar ska upprätthålla samma byråkrati. Det är klart att man först inte vill gå in i ett tvångsäktenskap – men jag tror ju att församlingarna kan komma att tycka om varandra efter en tid.

På norra Åland pågår just nu ett utredningsarbete om ett samgående mellan fyra församlingar, Brändö-Kumlinge, Sund-Vårdö, Saltvik och Finström-Geta.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!