DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>IDEL ÖRA Centerns ordförande Harry Jansson tycker att landskapsregeringen borde ta till sig av kritiken.

”Det är helt förkastligt”

Att Sannfinländarna har planer på att skapa en egen underavdelning på Åland väcker förvåning bland lagtingspolitikerna.
– Ojdå! Det är beklagligt om Åland även skulle berikas med Sannfinländare. Det borde inte överhuvudtaget finnas någon grogrund för en sannfinländsk rörelse med tanke på vad de står för i minoritetsfrågor och i frågan om svenskan, säger Centerledaren Harry Jansson.

Enligt Moderat samlings Danne Sundman skulle en etablering vara historisk om den förverkligas.

– Det skulle vara ett avsteg från kutymen att ett finskt parti skulle etablera sig på Åland. Det är i och för sig inte förbjudet men det kan bli intressekonflikter.

Hurdana intresse-
konflikter?

– De måste klara av att föra en trovärdig politik i både riket och på Åland.

Sundman tillägger att till exempel Ålandspolitiken är ett område där intressekonflikter kan uppstå.

– Med tanke på de uttalanden som har kommit från Sannfinländarna om monokultur i stället för mångkultur är det klart att man ser bekymmersamt på just det partiet.

Harry Jansson är inne på samma linje.

– Det är helt förkastligt. Det visar att man inte har någon respekt för självstyrelsen och Ålands speciella status. Den åländska förvaltningen är speciell i och med att vi till stor del är som en egen stat internt. Därför har det genom tiderna ansetts vara självklart att det åländska partiväsendet står helt skilt från Finland.

Ett exempel på ett parti som skulle kunna etablera sig på Åland men hållit sig till kutymen är Svenska folkpartiet säger Jansson.

– Är det något parti som av tradition, språk och kultur kunde ha tagit steget är det SFP. Men SPF har alltid respekterat det åländska partisystemet.

Harry Jansson ser en sannfinländsk etablering som ett sätt att undergräva självstyrelsen.

– Det är ett försök till att undergräva självstyrelsen med tanke på vad sannfinländarna står för. Men jag utgår från att försöket inte kommer få något större stöd från ålänningarna.

Socialdemokraternas partiordförande Camilla Gunell vill vänta och se om sannfinländarnas planera förverkligas innan hon kommenterar det.

– Det börjar bli många kockar i rasistsoppan, säger hon och syftar på att det verkar finnas flera olika rörelser som planerar att ställa upp i valet.

Liberalernas Gunnar Jansson, med en tjugo år lång karriär i riksdagen bakom sig, är inte speciellt förvånad över Sannfinländarnas etablering.

– Man ska inte vara chockad över det i en pluralistiskt demokrati, alla som vill ska få vara med.

Gunnar Jansson konstaterar ändå att Sannfinländarnas planer på att etablera sig i lokalpolitiken är delvis en ny dimension i sammanhanget.

Han minns också att Veikko Vennamo, partiledare för Landsbygdspartiet under 1960-talet, hade långtgående planer på att etablera partiet på Åland. Landsbygdspartiet var föregångare till Sannfinländarna. De här planerna förverkligas ändå aldrig.

– De sökte personer på Åland som var villiga att att gå med i partiet och driva partiets underavdelning på Åland. Det är väldigt få som känner till Vennamos planer.