DELA
Foto: Ida K Jansson

Dessa regler gäller för stångresning

Under årens lopp har flera olyckor inträffat i samband med resandet av midsommarstänger.
– Dessa olyckor visar att det finns stora risker i samband med stångresningen och sådana olyckor kan inträffa igen, säger landskapsregeringen som påminner om säkerhetsrutiner.

Genom goda förberedelser och klara rutiner kan man göra mycket för att undvika olyckor och för att minska verkningarna ifall en olycka skulle inträffa. Det konstaterar landskapsregeringen i ett utskick.

– Det ligger i allas intresse att olyckor inte inträffar och att stångresningar sker på ett säkert sätt. En olycka påverkar den som direkt drabbas men även andra delaktiga berörs illa. Om ytterligare olyckor inträffar kan det leda till ett ifrågasättande av hela traditionen.

Viktiga faktorer att tänka på är att stången är tillräckligt stark för de påfrestningar som den utsätts för under resningen, att resningen sker under tydlig ledning på ett ändamålsenligt sätt av personer som har kunskap och övriga förutsättningar för detta samt att publik och bilar hålls på tillräckligt avstånd från stången.