DELA
Foto: Ida K Jansson
Regnbågsfyren r.f får 71 000 euro för sin sociala verksamhet 2023.

Fyra miljoner i Paf-bidrag för social verksamhet

Över fyra miljoner euro delas ut i Paf-understöd till föreningar och organisationer som har socialt inriktad verksamhet 2023. Organisationerna får både för ordinarie verksamhet och för specialprojekt.