DELA
Foto: Johannes Sundman

Dennis Jansson vill ha sex våningar på Sittkoff

Dennis Janssons olika företag har lämnat in totalt sju anmärkningar till delgeneralplansförslaget.