DELA
Foto: Stefan Öhberg

Demenspatienter får fortsatt sjukhusvård

Åtta vårdplatser försvinner och personal berörs när ÅHS demensavdelning stängs vid årsskiftet.

Men de patienter som behöver sjukhusvård ska få den också i fortsättningen.
När ÅHS styrelse tidigare fattade beslut om budgeten för 2017 stod det klart att åtta till tio vårdplatser försvinner. Orsaken är att ÅHS har ålagts att spara två miljoner euro nästa år. 2018 och 2019 väntar ytterligare inbesparingar.

På styrelsemötet förra veckan valde styrelsen att lägga ner demensavdelningen med åtta platser i stället för att stänga en av tre moduler med tio vårdplatser på medicinavdelningen. Den beredning som ledningsgruppen gjort visar nämligen att riskfaktorerna är fler med en platsminskning på medicinavdelningen som i dag tar emot flest patienter.

De risker som ledningsgruppen ser med färre vårdplatser på medicinavdelningen är att fler patienter kan komma att skickas bort på grund av platsbrist och att avdelningen sannolikt skulle vara så gott som fullbelagd hela tiden, något som tär på personalen och ökar behovet av vikarier.

På andra avdelningar

På demensavdelningen var medelbeläggningen i fjol 76 procent. Anledningen till att styrelsen valde att stänga demensavdelningen är att patienter med minnessjukdomar redan i dag vårdas på såväl medicinavdelningen som andra avdelningar.

ÅHS styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson konstaterar att beslutet inte var lätt att fatta.

– Men nu är det klart och nu vet man om i huset att de patienter som nu får vård på demensavdelningen ska tas om hand trots att avdelningen stängs. De patienter som behöver sjukhusvård ska fortsättningsvis få sin vård på sjukhuset, understryker hon.

Ett önskemål är att man bygger vårdteam runt personerna med demensvård så att de behöver flytta så lite som möjligt inom vårdapparaten. Medicinkliniken och minnesmottagningen ska nu inleda detaljplaneringen om hur arbetssättet ska ändras efter årsskiftet. I slutet av november presenteras den nya planen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!