DELA
Foto: Jonas Edsvik

Sjögren svarar på kritiken

Lantrådet Katrin Sjögren svarade i dag i lagtinget på oppositionens misstroendeyrkande.

Debatt – och kanske omröstning – blir det den 18 november.

27 ledamöter var närvarande under presentationen. Misstroendeyrkandet grundar sig på att landskapsregeringen för några veckor sedan valde att byta ut Jarl Daniesson på posten som Pafs ordförande i den kommande styrelsen efter Vårdö fullmäktiges beslut att inte ta emot en flyktingfamilj.

Lantrådet sa i sitt svar att det inte finns någon tvekan om att det råder åsikts- och yttrandefrihet i landskapet och att landskapsregeringen självklart inte kan styra vad respektive fullmäktigeförsamlingar fattar för beslut. Det har heller inte gjorts, underströk Katrin Sjögren.

Däremot kan, framhöll hon, att varje landskapsregering har mandat och ansvar att utforma sin ägarpolicy och tillsätta styrelser och direktioner.

– Att oppositionen tar till det tyngsta parlamentariska verktyget på så lösa grunder får fler än mig att fundera. Vill man på allvar vara med och bygga upp eller är det primära att riva ner, undrade hon.

Läs mer:
Misstroende mot regeringen

Danielsson petas ur Paf

Annika Orre