DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen

De vill se stadskärnan som ett enda storkvarter

Målet i Mariehamns nya trafikutredning är ett kraftigt förändrat centrum där fotgängare och cyklister spelar huvudrollen.

Det nås med stegvis utveckling på sikt, stor flexibilitet och förvånansvärt enkla medel.
Efter att politikerna i Mariehamn i fjol klubbat riktlinjerna för den nya delgeneralplanen för centrum engagerades den svenska konsultfirman Trivector Traffic.

Civilingenjörerna Malin Gibrand och Eric Dahlén har sedan dess, och i samarbete med stadsarkitekt Sirkka Wegelius och infrastrukturdirektör Kai Söderlund, tittat närmare på framtida parkerings- och trafiklösningar i området mellan Styrmansgatan i norr, Östra hamnen i öster. Storagatan i söder och Ålandsvägen i väster.

Utgångspunkten för utredningen har varit de riktlinjer som stadsfullmäktige redan slagit fast för delgeneralplanen: ”Skapa förutsättningar för lugna gator med minimerad biltrafik, förlängd gågata, enkelriktade gator, långsamgator och fungerande servicetrafik. Utöka gågatuområden. Investera i välfungerande cykelvägar och -parkeringar. Prioritera den lätta trafiken och tillgängligheten.”

– Ni har också relativt breda gator som lätt går att förändra. Dessutom ger rutnätet en möjligheten att leda mycket av trafiken runt centrum för då i stället att utveckla själva stadskärnan till ett enda storkvarter, konstaterar Gibrand och Dahlén.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!