DELA
Foto: Stefan Öhberg

De tar krafttag mot mobbning

Mer föräldranärvaro i skolorna på Åland, det vill Cita Nylund åstadkomma med kampanjen mot mobbning.
Idéen att göra något för att motverka mobbning som pågår i de åländska skolorna har funnits länge hos Cita Nylund.

– Skolorna är engagerade och har mobbningsprogram men jag tycker inte att det räcker att lämna hela ansvaret på skolan.

Nylund har tidigare jobbat på ungdomsföreningen Power Club som arbetar drogförebyggande men också med att minska mobbning. Nu vill hon, i rollen som förälder, dra igång en kampanj som ska arbeta mot mobbning.

– Jag har en dotter som går i nian och hennes skola är drabbad av mobbning precis som andra.

Ta mobbning på allvar

Syftet med kampanjen är att visa barn i skolan att vuxenvärlden tar mobbningen på allvar och reagerar. Ett 20-tal personer har anmält sitt intresse till att vara med i arbetsgruppen som ska diskutera mer konkret vilka åtgärder som borde vidtas och hur arbetet ska se ut.

– Vi ska diskutera vad som är möjligt. Ska föräldrar finnas i skolan en vecka, under en dag eller en viss rast, räknar Nylund upp som exempel på de frågor som ska tas upp i arbetsgruppen.

Att föräldrar ska ta sig tid att närvara i skolan ser hon inte som ett problem.

– Alla skolor har ju öppet hus och då brukar föräldrar ta sig tid att vara i skolan en stund. Jag hoppas att många tycker att detta är så pass viktigt att de tar sig tid.

Läs mer i papperstidningen och i E-Nyan!