DELA

De tar hand om avfallet i Saltvik

Saltviks kommun skriver efter en offertrunda kontrakt med fyra företag om avfallshantering.

Ålands renhållnings Ab tar hand om avfallet från miljöstationerna vid Kroklund och Kvarnbo, och metallavfall från Returdepån i Kroklund. Bolaget ska också sköta transport och omhändertagande av avfall från kommunens fastigheter.

Ålands problemavfall Ab tar hand om farligt avfall från Returdepån.

Miro Transport tar hand om brännbart avfall och deponiavfall från Returdepån i Kroklund

Kuhlmans Åkeri tar hand om avfallet från miljöstationen vid Hamnsundet. (pd)