DELA

De ska förnya Kastelholms slott

Landskapsregeringen har tillsatt en sakkunniggrupp som ska förnya den permanenta utställningen och skyltarna vid Kastelholms slott.
Medlemmar i gruppen är museichef Annika Dahblom, indendenten vid Kastelholms slott Silvana Fagerholm-Sjöblom, författaren Carina Karlsson, antikvarie Kenneth Gustavsson samt professor emerita Åsa Ringbom.

Sakkunniggruppen handhar främst framarbetande av idéinnehåll och fakta gällande förnyelsen av den permanenta utställningen. En rapport utarbetas gällande den nya utställningens innehåll samt skyltar. Gruppens mandatperiod gäller till den 30 mars 2018. (ikj)