DELA

De promenerar på Vita käppens dag

Nästa torsdag, den 15 oktober är det den Vita käppens dag.

Den vita käppen ger en signal till fotgängare, cyklister och bilister att vara särskilt observanta. En synskadad uppfattar inte alla trafiksituationer lika snabbt och därför är det bra att medtrafikanter är på sin vakt.

– Om du tror att en person med synnedsättning behöver hjälp, tveka inte. Erbjud din hjälp, det är en positiv gest som uppskattas, heter det i ett brev från Förbundet Finlands svenska synskadade.

Ålands synskadade träffas klockan 12.00 på Handicampen och gör en gemensam promenad i Mariehamns centrum.

I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5 000. (ka-f)