DELA
Foto: Zacharias Hägerstrand

De passar tvåbenta och fyrbenta

I år blev det bara ett sommarentreprenörsprojekt; Linnea Olin och Alexandra Slotte ska passa djur och barn från norra Lemland till Mariehamn.
Så här långt ser det bra ut för Sommarpassarna, som Olin och Slotte kallar sig:

– Vi har fått väldigt mycket respons på Facebook och ett par bokningar, säger Slotte.

Priset för tjänsten anpassas efter hur lång tid man vill anlita dem, vilken veckodag och vilken tid på dygnet. Att tjänsten också sträcker sig till att omfatta djur ser de som en extra knorr på verksamheten. Sommarpassarna är inte ett företag, men inte helt och hållet samma sak som ett sommarjobb. Detta på grund av den utbildning de fått under planerandet.

– Sommarentreprenörerna registreras som hobbyverksamhet, men vi går igenom vad det innebär att vara ett företag. Inte bara på sommaren, utan efteråt också. Idén är att ge deltagarna insikter om företagande som de annars inte skulle ha fått förrän senare i livet, berättar Therese Ling från Ålands Näringsliv.

Antalet sommarentreprenörer skiftar med åren. I fjol deltog åtta verksamheter i projektet, 2016 var det fyra.

– Vi anpassar utbildningen efter gruppen med entreprenörer och efter de koncept som man vill genomföra. I år när vi bara haft Sommarpassarna har vi försökt ha mera workshops än föreläsningar och koncentrerat på vad det är de vill göra, vilken marknad de borde rikta sig till. Men modellen för utbildningen är i grunden densamma som tidigare år. Först och främst vill vi ju att sommarentreprenörerna ska ha kul, att de ska se vad de går för som företag.

Varken Slotte eller Olin anser att företagsbildande är något skrämmande eller svårt.

– Jag har aldrig sett på företagande som något dåligt eller svårt, men i början av den här utbildningsveckan kändes det som att ”oj vad mycket”. Nu känns det bra, säger Slotte.

– Jag tycker det är väldigt enkelt men jag har också haft det entreprenörsgrejen i mig väldigt länge. Det känns som att man är ett steg närmare nu, säger Olin.