DELA
Foto: Ida K Jansson

Harry Jansson: De mest elementära bristerna måste åtgärdas

Harry Jansson, ordförande för Centerns lagtingsgrupp, ser en stor obalans i det åländska lagstiftningsarbetet och vill att landskapsregeringen tillsätter den laggranskningsnämnd som tidigare behandlade alla åländska lagförslag innan de kom till lagtinget för behandling.
Han tycker att det är fel att en eller två lagberedare ska skriva en lag, som landskapsregeringen sedan skickar till lagtinget.

– Först efter att lagtinget gjort sitt, börjar det verkliga arbetet. Ålandsdelegationen, justitieministeriets speciella lagavdelning och sedan högsta domstolen med alla sina jurister. Det är en otrolig obalans. En enda lagberedares arbete ska synas av en mängd jurister. Det vore bra med ett organ på hemmaplan som skulle kunna hjälpa till, säger Harry Jansson.

I förslaget till den nya självstyrelselagen finns ett förslag om att instifta ett lagråd, som i det stora hela motsvarar dagens möjlighet till laggranskningsnämnd.

– Man har valt en annan benämning vilket tyder på en mer stödjande än granskande roll.  Vi får se om det är med i propositionen.

Läs mer i måndagens tidning!