DELA

De leder Centerutskott

Centern har valt ett nytt verkställande utskott, VU, för de kommande två åren.

Det nya utskottet består av ordförande Jörgen Pettersson, förste viceordförande Annika Hambrudd och andre viceordförande Mathias Johansson. Till medlemmar valdes Camilla Andersson, Mats Ekholm, Carina Eriksson och Anna Holmström. (al)