DELA
Foto: Stefan Öhberg

De jobbar för fler svenskspråkiga poliser

Polisen på Åland jobbar aktivt för att fler svenskspråkiga ska söka till polisskolan. Poliser som pratar svenska behövs både på Åland och på olika håll i riket.