DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>MÅNGA NATIONALITETER Om alla inflyttade nationaliteter på Åland hissa sin egen flagga skulle det krävas 95 stänger.

De inflyttade är nu över 10 000

För första gången någonsin har de på Åland som är inflyttade sprängt 10 000-gränsen.

Det motsvarar 35 procent av befolkningen.
– Antalet invånare som är födda utanför Åland fortsätter att växa, skriver utredaren Kenth Häggblom i Åsubs färska sammanställning över befolkningsstatistiken 2014.

De inflyttade ökade i fjol med 235 personer och är nu 10 102. De som är födda här ökade med 15 personer, de ”infödda” ålänningarna var vid årsskiftet 18 814.

Drygt 19 procent av befolkningen har flyttat hit från riket. Den gruppen ökade i fjol med 50 personer.

– Brändö och Mariehamn har den största andelen inflyttade från Finland med en tredjedel respektive en fjärdedel av invånarna.

Åtta procent av befolkningen kommer från Sverige, de ökade med nästan 70 personer.

– Deras andel är störst i Kökar, där nästan var femte invånare är född i Sverige. I Eckerö och Geta är andelen över tio procent.

De som är födda utanför Norden ökade med nästan 120 till 1 900 vilket är cirka 7 procent av befolkningen.

– De blev flera i så gott som alla kommuner. Störst är andelen i Föglö och Mariehamn, där var tionde invånare är född i ett icke-nordiskt land.

Totalt fördelar sig de inflyttade på 95 olika ursprungsländer.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!