DELA

De här ligger närmast till i Mariehamn

Stadsfullmäktige förändras då stadsstyrelsen och landskapsregeringen är tillsatt.

De i varje parti som ligger närmast till att bli ersättare är: Lennart Isaksson (51), Camilla Hägglund (34) och Daja Rothberg (28) från Moderaterna, Jessy Eckerman (48), Ulla Andersson (40) och Maria Antman (37) från Socialdemokraterna, Pernilla Söderlund (58), Stig Andersson (50) och Quandra Henriksson (37) från Liberalerna samt Erica Sjöström (35) och Anna Holmström (30) från Centern. Stig Grönlund (32), Obunden samling, Birgitta Johansson (23), Ålands framtid, och Nils Manelius (20), Åländsk demokrati, står på turen i de små partierna. (tt-s)