DELA

De här basar i Vårdö

Ordförandeposten i kommunstyrelsen svingas fortsättningsvis av Jarl Danielsson medan Mikael Lindholm är viceordförande. Resten av styrelsen består av Gunilla Boman (ny), Magnus Lundell, Maria Granlid (ny), Gerd Lönnström och Carl-Gustav Sjölund.

I kommunfullmäktiges presidium ingår ordförande Anders Englund och viceordförande Susanne Nordberg. (al)