DELA
Foto: Patrik Dahlblom<07_Bildrubrik>MOTTAGARE Erika Boman till vänster undersöker äldre åländska kvinnors hälsa. Mikaela Sjöholm och Susanne Sjövall ska skapa mera arbetsglädje inom vårdsektorn.

De får stöd för hälsosatsningar

Tjugotusen euro.

Så mycket ger landskapet i stöd för två projekt med målet att stärka ålänningarnas hälsa och förbättra sjukvården.
Fyra ansökningar hade kommit in för anslagen som delas ut för första gången.

Två av projekten stöds med 10 000 euro var.

ÅHS-anställda Susanne Sjövall och Mikaela Sjöholm som studerar ledarskap och utveckling vid yrkeshögskolan Novia ska undersöka arbetsengagemanget inom ÅHS.

Ett fyrtiotal enkätformulär har delats ut på hälsocentralen och på akuten. Målet är att ge anställda redskap för att ”pimpa sitt arbete”, som Mikaela Sjöholm uttrycker det. Jobbet ska bli roligare och mera meningsfullt.

Tidigare forskning har visat att anställda inom hälso- och socialvård kan vara mer engagerade i sina jobb än andra yrkesgrupper – med risk för stress och utbrändhet.

– Många väljer att jobba deltid eller gå i förtidspension. Hur ska man hålla äldre kvar?

Det andra anslaget går till högskolan på Åland, där Erika Boman leder ett projekt för att undersöka hälsan och livskvaliteten hos åländska kvinnor över 65 år.

Det blir en uppföljning på en liknande undersökning som gjordes för fem år sedan. Då svarade drygt 1 550 deltagare på frågor om bland annat civilstånd, hälsa och psykiskt välmående.