DELA

De får minnesmedaljer i år

Dessa personer tilldelas Ålands självstyrelses minnesmedaljer i år. Medaljen delades ut i vid en ceremoni i lagtingets plenisal klockan 13.00 i dag.

Andsten Kristiina Sjukskötare
Blomqvist Bo Vägunderhållsarbetare
Blomqvist Helena Byråchef/miljöjurist
Carlsson Eva Avdelningsskötare
Dahl Susanne Medikalvaktmästare
Danielsson Karl-Johan Linfärjförare
de Wilde Wilhelm Överläkare
Eklund Jarl Överkonstapel
Eriksson Magnus Teknisk inspektör
Eriksson Maria Sjukhusbiträde
Flöjt Barbro Gunilla Skötare
Gref Maria Biträdande avdelningsskötare
Grönlund Susann Arkivbiträde
Gustafsson Marina Mentalvårdare
Gustavsson Kaj Linfärjförare
Gyllendahl Annika Tandskötare
Hassel Eva-Lotte Sjukhusbiträde
Hedén Anita Byråsekreterare
Hellgren Inger Sjukskötare
Hollsten Annika Växtskyddsinspektör
Holmström Tommy Överläkare
Jansson Cecilia Avdelningsskötare
Jansson Harriet Avdelningsskötare
Jonsson-Grönlund Tove Sjukskötare
Karlsson Susanne Sjukskötare
Lindqvist Katarina Byråsekreterare
Lönnblad Jan-Ole Kulturchef
Mattsson Gunni Sjukskötare
Mattsson Tom Linfärjförare
Mäkelä Samu Lektor
Nylund Susanna Sjukskötare
Olin Marika Farmaceut
Pirzadeh Rezvan Sjukhusbiträde
Rajalin Linnea Kock
Rugaard Sussie Sjukskötare
Sagulin Margita Sjukskötare
Selander Lars Platsansvarig
Stenman Cecilia Utbildningsplanerare
Storfors Elisabeth Byråchef
Strömberg Henrik Vägunderhållsarbetare
Sundblom Erik Registerhanterare
Sundström Peter Äldre konstapel
Wahtera Roger Lektor
Wennerström Mona Museivärd
Wreeth Anna Sjukskötare