DELA

De dyker och filmar för ett friskt hav

Just nu kartläggs växtligheten och bottnarna i havet runt Åland. Det är tre forskare från Husö biologiska station som dyker ner och filmar havsbottnen på drygt 500 platser.
Kartläggningen är ett samarbetsprojekt mellan landskapsregeringen, Geologiska forskningscentralen GTK och Åbo Akademi.

För fältarbetet står Husö biologiska station med Charlotta Björklund som arbetsledare. Med sig har hon forskarna Pauliina Saarman och Cecilia Edbom-Blomstrand. Projektet har pågått sedan början av juni, men i fält är man bara i juli till september.

Under den tiden har de totalt 450 punkter i havet som de strävar efter att hinna filma. Punkternas koordinater är på basis av djup och öppenhet slumpmässigt utvalda av en dator. Hela juli var man på södra Åland och bland annat runt Lågskär, medan hela augusti tillbringas i vattnet på norra Åland.

I projektet söker de efter Natura 2000-habitat. Främst är de intresserade av rev och sandbankar. Syftet med Natura 2000 är att hejda utrotningen av djur- och växtarter, samt att se till att deras livsmiljöer inte förstörs. Genom att inventera alla så kallade indikatorarter får man reda på i vilket skick havet är.

– Vi gör det här för att vi ska kunna använda havet på ett hållbart sätt och så att vi kan skydda de arter som behöver skyddas, säger Charlotta Björklund.

Läs mer i fredagens Nya Åland!