DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>RÄDDARE I NÖDEN Personal från räddningsverket, gränsbevakningen, alarmcentralen och polisen samlades i går för att informera om 112-dagen. Från vänster Leif Roberts, Kristian Sundblom, Karl Nordlund, Jan Hilander, Peter Koskinen, Tom Göstas, Yngve Landström, Christian Eriksson, Robert Andersson, Markus Åkerfelt, Mikael Koskinen, Johnny Haddas, Niclas Lindén, Timo Nikkinen och hunden Kosta.

De är är redo när du ringer 112

I dag är det den internationella 112–dagen, en chans att uppmärksamma telefonnumret som rings 15 000 gånger och resulterar i drygt 5 200 utryckningar per år.
När du ringer 112 har alarmoperatören möjligheten att koppla ditt ärende vidare till brandkåren, gränsbevakningen, ambulanspersonalen eller polisen. Totalt jobbar sex alarmoperatörer på Åland för att erbjuda dygnet-runt service och sedan fördela ut uppdragen på de olika verksamheterna.

2015 gjordes drygt 5 200 utryckningar på Åland. Ambulansuppdrag är de vanligaste och utgör cirka hälften av utryckningarna.

– Om det finns en direkt fara för liv, hälsa, egendom eller miljö ska man ringa 112, säger alarmmästare Karl Nordlund.

Om det inte är nödläge men man behöver komma i kontakt med någon av de olika räddningstjänsterna finns journumret 19 000. Vid till exempel rådjurkollisioner rekommenderas 19 000.

Efter att samtalet har kommit till alarmoperatören gör hen bedömningen hur akut situationen är.

Fältchef Tom Göstas säger att väntetiden är kort för ambulans om ärendet bedöms vara akut, Åland har så pass god beredskap. Det kan hända att flera uppdrag samtidigt kan leda till köbildning i fall som inte bedöms akuta.

Förståelsen på Åland är dock större för att behöva vänta vid icke-akuta fall än på fastlandet och i Sverige.

– Men om det är akut har vi så pass god beredskap att man inte behöver vänta, säger Göstas.