DELA

Datastrul stoppar Leaderprojekt

Datastrul ställer till det för stödprogrammet Leader och det är oklart när årets stöd kan betalas ut.

En av de drabbade är nybildade Ålands ridkonstförening som nu väljer att ställa in sin planerade ridkonstfestival.
Leaderunderstöd är en viktig finansiär för olika projekt som befrämjar lokal landsbygdsutveckling. För att göra ansökningsprocessen smidigare och ge en bättre överblick har ett nytt elektroniska datasystemet, Hyrrä, tagit frams.

Systemet har dock på grund av tekniska problem inte kunnat tas i bruk, vilket leder till förseningar i utbetalning av årets understöd.

– Systemet fungerar tyvärr inte ännu på Åland vilket gör att det dröjer innan man kan få sitt understöd utbetalat. Vi på Åland kan inte göra annat än att vänta, säger Alexandra de Haas (bilden) vid Leader Åland.

Leader Åland förordar projektunderstödsanökningar till landskapsregeringen som sedan tar beslut i frågan. Understödet, som uppgår till högst 70 000 euro och 60 procent av projektets budget, betalas ut mot redovisning.

Föreningen Ålands ridkonstförening rf som grundades av paret Nadja Lindqvist och Daniel Widén skulle ha stått som arrangörer för Haga Kungsgårds ridkonstfestival om drygt en månad men väljer trots beviljat projektunderstöd nu att ställa in:

–Vi har lagt sex månader på att förbereda festivalen som vi nu ställer in, det är otroligt tråkigt men det är helt enkelt för stor osäkerhet kring när projektunderstödet kan att delas ut. Först sades det att vi skulle få besked i februari och det har skjutits upp sedan dess. Om man vill ha Leaderunderstöd förbjuds man samtidigt att ansöka om annan stödfinansiering, vilket ledde till att vi satsade allt på ett kort, säger Nadja Lindqvist.

Läs mer i dagens Nya Åland!