DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>AVBROTT Det var första gången som ÅHS drabbades av den här typen av dataproblem.

Datastopp hos ÅHS

Ålands hälso- och sjukvårds datasystem för patientjournaler och tidsbokning låg nere under 55 minuter under fredagen.
– Sekretessmässigt är det inget problem när man inte kommer åt uppgifterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman.

Inger Sundström, ansvarig för projekt och e-kontor vid Ålands digitala agenda (Åda) som sköter om driften av ÅHS datasystem säger att man kunde läsa journalerna och tidsbokningarna, men inte göra nya anteckningar.

– Enligt leverantören av systemet var det en låsning i databasen som orsakade problemet.

Fanns det någon fara för patienterna under avbrottet?

– Det är alltid känsligt med system som berör patienter och deras vård, men det fanns ingen stor risk för någon.

Inger Sundström säger att det är första gången man haft det här problemet.

– Leverantören kollar upp vad som gick fel och vi på Åda ser över tekniken om det är något vi kan göra för att förhindra att det händer igen.

Hur löste man det rent praktiskt vid ÅHS under avbrottet?

– Man fick vänta med vissa saker som skulle göras.

Ådas personal kan vara på plats vid ÅHS ”på nolltid” säger Inger Sundström och menar att de så gott som alltid har någon från Åda i ÅHS lokaler.

– Och mycket kan skötas via dator.