DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>INKOMSTBRINGANDE Finland är Arlas femte största enskilda marknad och 2014 kom tre procent av omsättningen från Finland.

Därför betalar Arla mer i Finland

Drygt en krona. Så mycket skiljer Arlas inköpspris per liter mjölk för de svenska och finska producenterna. Arla Finlands presskontakt Outi Fagerlund konstaterar att kostnadsnivån är en annan i Finland än i övriga Europa.
De svenska mjölkleverantörerna är ägare i kooperativet, medan de finska producenterna är kontraktsbönder. Men det är inte orsaken till prisskillnaden.

– Det har inget med strukturen att göra, utan omständigheterna. Kostnadsnivån är helt annan i Finland än i övriga Europa, där inverkar bland annat EU-bistånd, foder och energi. Kostnaderna är helt enkelt annorlunda här än i Sverige. Men vi är inte enda som betalar mera i Finland än i Sverige, alla mejerier gör det på grund av kostnadsnivån i Finland, säger Fagerlund.

Inger Myrsten, kommunikationschef på Arla Sverige, berättar för tidningen Jordbruksaktuellt att Arlas verksamhet i Finland bedrivs för att skapa värde för Arlas ägare i Sverige och i Arlas övriga ägarländer. Finland är Arlas femte största enskilda marknad och 2014 kom tre procent av omsättningen från Finland.

– Man skapar värde också för de finländska bönderna via investeringar i mejeriverksamheten i Finland vilket ökar behovet av finsk mjölk, säger Fagerlund.

Hittills har alla inkomster som Arla Finland genererat investerats i den finska verksamheten. Något överskott har det inte varit tal om.

– Vi har några dåliga år bakom oss, men vi har investerat i mejeriet i Sibbo och bland annat anskaffat nya mjölklinjer.

Idag håller ÅCA en presskonferens med anledning av den senaste tidens händelser på mjölkfronten med bland annat Arlas aktivitet på Åland.

– Vi vill bjuda in massmedia till ett informationsmöte där vi delger företagets syn på händelserna, hur vi ser på framtiden med mera, skriver vd Johannes Snellman.

Informationsmötet hålls på mejeriet klockan 10. Nya Åland filmar mötet och klippet finns sedan tillgängligt på webben.