DELA

Därför behöver vi entreprenörer

En entreprenör sade en gång till mig att ”allt löser sig om man har finansiering”. Finansiering är centralt för ett företag, samtidigt som sunda företag är viktiga pusselbitar i finansieringen av ett framgångsrikt Åland.

I företag är finansieringen rätt enkel. Aningen förenklat säljer man varor och tjänster som genererar en omsättning. Från dessa intäkter drar man bort kostnader för varor och tjänster, löner, arbetsgivaravgifter, hyreskostnader med mera.

När alla kostnader är betalda har man kvar en del av omsättningen på sista raden. Det är företagets resultat och förhoppningsvis är det en vinst.

Vinster ger grunden för framtida investeringar och projekt. Negativa resultat är inte hållbara. På sikt måste företaget ha ett positivt resultat för att överleva.

Offentlig sektor behöver också finansieras, men inte från långsiktiga positiva resultat. ”Intäkterna” kommer istället från skatter och avgifter, som sedan används i investeringar och driften av offentlig service. På sikt behöver det finns en balans mellan skattemedel och samhällsservice.

Ålands Näringsliv understryker ofta att företagen till stor del finansierar offentlig sektor. Vår förmåga att betala skatt härrör från företagens framgång. Låt mig visa det med ett aktuellt sifferexempel.

Är 2013 betalade Åland över 310 miljoner euro i skatter. Den summan bestod till stora delar av:

• Samfundsskatter (=vinstskatt på bolagsresultat) och acciser och övriga skatter för cirka 62 miljoner euro.

• Företagens omsättningsskatt på försäljningen (moms), något som 2013 uppgick till cirka 111 miljoner euro.

• Inkomst- och kommunalskatter som administreras via företagens lönesystem. 2013 betalades totalt cirka 50 miljoner euro i inkomstskatt och cirka 86 miljoner euro i kommunal inkomstskatt.

Vi behöver korrigera det en aning eftersom också offentlig sektor betalar exempelvis inkomstskatter.

Man kan då säga att under 2013 grundlade åländska företag cirka 270 miljoner euro i skatteintäkter till landskapet Åland.

Det är en hisnande summa som är svår att relatera till. För att sätta summan i perspektiv motsvarar det ett års anställning av 4 500 lärare eller 5 800 sjuksköterskor!

Med andra ord har den åländska entreprenören en stor betydelse Åland. Vårt breda, dynamiska näringsliv bidrar på många olika sätt till Ålands välstånd. Vi har välsignats med flertalet driftiga entreprenörer som anställer människor, utvecklar produkter och tjänster samt vågar ta nya steg med sina företag. Det är tack vare dagens och tidigare åländska entreprenörer som vi:

• diskuterar framtiden och dess möjligheter i en tid när många ser hot.

• diskuterar utvecklingen av vår självstyrelse i stället för hur vi ska bli del av en större enhet

• har lyckats få över 10 000 människor att flytta hit!

Det är centralt Åland behåller sin konkurrenskraft och attraktionskraft. Under vintern ska vi från Ålands Näringsliv här berätta hur vi arbetar med det.

Välkommen att följa oss.

Anders Ekström