DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dånöbron väckte debatt

Ska Dånöbron ägas av landskapet eller av Geta kommun? Den frågan väckte en livlig debatt i lagtinget i går.
Lagtingets vicetalman Veronica Thörnroos (C) motionerar för att landskapet borde ta på sig det tekniska och ekonomiska ansvaret för Dånöbron i Geta. Hela oppositionen exklusive Åländsk demokrati har tecknat under motionen.

Frågan aktualiseras eftersom bron behöver renoveras för mellan 1,5 miljoner euro och två miljoner euro.

– Det är anmärkningsvärt att Geta kommun med sina 500 invånare skulle stå ansvarigt för underhållet av bron. Landskapsregeringen har ett ansvar för hela Åland och därför är det regionalpolitiskt galet att en liten kommun ska bekosta bron.

I den förra regeringen var Thörnroos infrastrukturminister med ansvar för bland annat broar. Därför undrade nuvarande finansminister Mats Perämaa (Lib) varför Thörnroos inte tagit upp medel i den förra budgeten alternativt höjt sin röst i finans- och näringsutskottet.

– I den budget vi lever efter, och som levererats av infrastrukturminister och finansminister från Åländsk Center, står det tydligt att bron är en kommunal angelägenhet, sade Perämaa och konstaterade att det är ohederligt att försöka välta över skulden på någon annan.

Läs mer i dagens Nya Åland!