DELA
Foto: Johan Orre

Danielsson petas ur Paf

Flyktingbeslutet i Vårdö kostar Jarl Danielsson ordförandeposten i Paf.
Jarl Danielsson har varit ordförande i Paf sedan våren 2008 och suttit stabilt på posten trots att två val lett till politiska byten i landskapsregeringen. Nu är den eran slut – landskapsregeringen har beslutat att Danielssons namn inte ska vara med då man snart ska tillsätta en ny styrelse för spelbolaget.

– Jag har meddelat Jarl Danielsson att han med anledning av sin inställning i flyktingfrågan inte är aktuell som ordförande för Pafs styrelse, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Han betonar att Danielsson inte är formellt avsatt och att den nya styrelsen för penningautomatbolaget klubbas senare i höst.

Framställts fel

Beskedet ledde till att Jarl Danielsson i går beslöt lämna sina kommunala förtroendeuppdrag i Vårdö, det vill säga posten som ordförande för kommunstyrelsen och för de kommunala bostadsbolagen.

– Landskapets högsta ledning har fällt en dom över mig. De säger i princip att jag har förbrukat mitt samhälleliga förtroende. Då ska jag naturligtvis inte sitta i kommunala organ heller.

– Man har fått mig att framstå som en hjärtlös person som inte vill hjälpa flyktingar. Det är inte sant, jag donerar varje månad pengar till hjälporganisationer.

Men med tanke på det svåra ekonomiska läge som Vårdö befinner sig i i dag kan jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande inte understöda den ekonomiska risk en flyktingfamilj kan innebära för kommunen. Jag måste följa kommunallagen som säger att jag alltid måste ta beslut som strävar till kommunens bästa.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!