DELA
Foto: Joakim Holmström

Dålig sommar för säljakten

Allt färre gråsälar skjuts på Åland, men sälstammen fortsätter att öka enligt uppgifter från Finlands viltcentral och Ålands jaktvårdsbyrå.

– Vi ser att antalet fällda gråsälar är färre i år än tidigare år, säger jakthandläggare Roger Gustavsson.
I början av augusti publicerade Finlands viltcentral siffror från årets jakt på gråsäl. Enligt rapporten har sammanlagt 195 gråsälar, av en årlig kvot på 1 050, fällts inom de olika stamskötselområdena i riket. På Åland ligger den årliga kvoten på gråsäl på 450 djur och hos jaktvårdsbyrån har man i år märkt av en nedåtgående trend i antalet fällda djur.

– Vanligtvis brukar vi ha en avskjutning på 100–120 djur årligen. Så här långt har vi fått in 60 rapporterat fällda djur vilket är något mindre om man jämför med tidigare år, säger Gustavsson.

Antalet fällda djur summeras ihop och rapporteras för respektive jaktperiod. Den pågående perioden för jakt på gråsäl sträcker sig till sista januari 2017 vilket lämnar utrymme för att siffran på antal fällda djur kommer öka innan perioden är över. En av orsakerna till att färre gråsälar fällts i år än innan ligger i väderleken enligt Gustavsson.

– Det har varit väldigt blåsigt. Då är det svårt att jaga, säger han.

Samtidigt lyfter han fram att man fortsättningsvis ser en stadig ökning av sälstammen i Östersjön och även om siffrorna för Åland hålls relativt konstanta säger han att trenden med en ökande gråsälspopulation kan antas finnas även i åländska vatten.

– Man kan anta att situationen är densamma här som i resten av Östersjöområdet, säger han och tillägger att de räkningsmetoder som används idag för att bestämma antalet sälar på Åland inte är helt ändamålsenliga och inte alltid ger en korrekt bild av verkligheten.

Den totala stammen i Östersjön idag uppges ligga på 40 000–50 000 gråsälar enligt uppgifter från Finlands viltcentral.