DELA
Foto: Ida K Jansson

Dålig säsong för biodling

Ytterligare ett dåligt år för biodlingen på Åland men trots det kan man se ett ökat intresse.

– Vi har fler medlemmar än någonsin, över hundra stycken, och antalet ökar hela tiden, säger Ålands biodlarförenings ordförande Yngve Påvall.
Biodlingen på Åland gör en dålig säsong. I år är det den torra och blåsiga väderleken under sommarmånaderna som har gjort det tufft för bina. Och trots att det inledningsvis såg ljust ut med en bra majmånad var den dåliga säsongen ett faktum efter juni månad med väldigt blåsigt och kallt väder.

– Det har varit en dålig honungssommar i år. Juni månad är väldigt viktig. Normalt är det då som det mesta blommar och bina har stora möjligheter att samla på sig honung. När det blåser har bina inte möjlighet att göra det, säger biodlaren Torbjörn Eckerman.

För konsumenten kommer den dåliga säsongen framför allt att märkas på färgen på honungen.

– Det blir en mörkare honung med en kraftig smak, säger Eckerman.

Utöver färgen finns även risk för att vi kommer att få se ett begränsat utbud av åländskproducerad honung på butikshyllorna under året, säger Eckerman. Men om den dåliga honungssäsongen kommer att påverka priset på honungen, det är ingenting som han vill uttala sig om i nuläget.

– Det är inte helt omotiverat med en prishöjning men det är upp till varje enskild odlare att ta det beslutet. Hur det kommer bli är ännu för tidigt att uttala sig om, säger Eckerman.

Men trots att biodlingen brottas med dåliga honungssäsonger finns det flera ljusglimtar på biodlingshimmeln.

Det ständigt ökande medlemsantal lägger grunden för en utvidgad verksamhet och Ålands biodlarförening har nu tagit sikte på en ny föreningslokal.

Det nya huset ska uppföras vid Stallhagenvägen i Finström och beräknas stå färdigt sommaren 2017. Byggnaden kommer att gå under namnet ”Bihuset” och huset ska delas in i två delar där en del kommer fungera som samlingslokal för bland annat kursverksamhet och den andra delen kommer att inhysa bland annat honungsslunga, förpackningsmöjligheter och verktyg för att ta tillvara på vaxet.