DELA
Foto: Päivi Mattila

Dagsböter för jägare som vådasköt kvinna i benet