DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>BEDRAGNA En kvinna har dömts för att ha bedragit FPA då hon fick bostadsbidrag hon inte haft rätt till.

Dagsböter för FPA-bedrägeri

En kvinna fick 5 000 euro för mycket i bostadsbidrag efter att ha lämnat felaktiga uppgifter till FPA.

Nu döms hon av tingsrätten för bedrägeri.
Under perioden april 2011 till september 2012 lämnade kvinnan vid tre olika tillfällen in ansökningar om bostadsbidrag till FPA. I två av ansökningarna uppgav hon att hon tjänade 500 euro i månaden. I en av ansökningarna uppgav hon att hon inte tjänade någonting alls.

I själva verket låg kvinnans inkomster på mellan 1 200 euro och 2 000 euro under perioden.

Kvinnan uppger att hon slarvat med att kontrollera sina löneuppgifter, men att det inte har varit hennes avsikt att undanhålla uppgifter från FPA, utan hon har trott att FPA årsvis kontrollerar hur mycket man förtjänat och gör någon typ av årsutjämning.

Tingsrätten ansåg det dock osannolikt att kvinnan inte skulle ha känt till att hon var skyldig att uppge förändrade inkomster eftersom det framgår av de papper hon skrivit under. Genom att åsidosätta sin anmälningsplikt har hon vilselett tjänstemännen vid FPA. Rätten slår fast att förfarandet uppfyller rekvisitet för bedrägeri.

Kvinnan döms till 50 dagsböter, sammanlagt 1 050,00 euro.