DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dagsbot för cannabisbruk

Polisen har en lugn natt bakom sig och gav följande rapport på lördagsmorgonen.

”Trafikövervakning utfördes längs landsväg 1 och 2. En avkörning upptäcktes längs landsväg 2. Inga personskador förelåg. Ärendet är registrerat som äventyrande av trafiksäkerheten.

I Berghamn upprättades en kontroll tillsammans med gränsbevakningen och tullen i samband med färjanlöp. Totalt kontrollerades cirka 50 förare.

Patrullering till fots har utförts inne på stadens krogar. Polispatrullen observerade att en gäst hade ett avvikande beteende, och kunde fatta misstankar om att personen hade brukat andra rusmedel än alkohol. En kroppsbesiktning utfördes och gav resultatet att personen hade använt cannabis. Då personen tidigare blivit straffad för straffbart bruk av narkotika utdelades ett strängare dagsbotsstraff enligt praxis. I övrigt krävdes inga ingripanden av polispatrull, endast gäster på bra humör som var nöjda med polisens närvaro vilket alltid är roligt att få höra.

Krogstängningen övervakades, allt gick lugnt till och stadens gator var så gott som tomma redan vid kl. 04.”