DELA

”Dags sluta blunda för drogkulturen”

Lågtröskelverksamhet, insatser mot destruktiv ångest och 15-års åldersgräns för energidrycker är åtgärder som lagtinget vill se i kampen mot missbruk.

Dessutom vill man göra något åt den vuxna alkoholkonsumtionen.
Det blev en lång debatt i går då lagtinget diskuterade det nya ANDTS-programmet som tagits fram för att bekämpa alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelmissbruk.

Pernilla Söderlund (Lib) betonade i sitt anförande vikten av att satsa på förebyggande arbete ur ett helhetsperspektiv. Hon vill att insatserna ska ses som sociala investeringar och inte som kortsiktiga kostnader.

– Att arbeta mot droger innefattar både ett arbete för att ändra attityder, att ändra drogkulturen i samhället samt att minska på risken att hamna i riskgrupper. Vi behöver se på orsakssamband och ändra på både ungas men även vuxnas mående och självbild. Drogerna har en plats i ungdomskulturen i dag, det är dags att sluta blunda.

John Holmberg (Lib) efterlyste en lågtröskelverksamhet för att nå dem som på grund av nolltoleransen faller utanför ungdomsverksamheten inom Boost.

– Det finns en grupp ålänningar vars antal växer i takt med att narkotikasituationen förvärras, som på grund av sitt beroende inte kan vara i skola, som inte kan vara en del av Boosts verksamhet, som inte har en plats på arbetsmarknaden.

Göte Winé (S) var inne på samma linje.

– Politikerna sätter gränser, inte ungdomarna. Mycket kunde göras redan i dag.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!