DELA

Dagkirurgisk enhet till ÅHS

En dagkirurgisk enhet ska prioriteras inom ÅHS för att förkorta operationsköerna.

Det är slutsatsen av försöket med att slå ihop akuten och intensivvårdsavdelningen, något som prövades under Tehy-strejken i våras. ÅHS styrelse konstaterar att nya utrymmen skulle behövas för en sammanslagen enhet och att kostnaderna skulle bli större än inbesparingen.

Dagkirurgienheten föreslås få de lokaler som används för dialys i dag. Den nya dialysenheten ska flyttas. (ao)