DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>OLOVLIG FRÅNVARO Daghemsföreståndaren i Föglödagiset Myran varnas för olovlig frånvaro från jobbet.

Dagisföreståndare fick varning

Föreståndaren för daghemmet Myran i Föglö har fått en varning av socialnämnden.

Orsaken är att hon uteblivit från jobbet sedan den 1 oktober.
Inför socialnämndens förra möte ansökte daghemsföreståndaren om tjänstledighet från 1 oktober och i princip fram till sista maj nästa år. Ansökan lämnades in den 4 september och socialnämnden beslöt på sitt möte i slutet av månaden att inte bevilja hennes ansökan med hänvisning till att hon varit tjänstledig också 2008 och 2010.

Trots det kom hon inte till jobbet utan meddelade i ett telefonsamtal med socialsekreteraren att hon inte heller hade någon avsikt att komma eftersom hon hade börjar arbeta i Helsingfors där hon fått ett vikariat fram till nästa sommar.

Hon meddelade också per telefon att hon tänker besvära sig över beslutet om avslag på ansökan om tjänstledighet.

Daghemsföreståndaren har fått möjlighet att förklara sin olovliga frånvaro skriftligt eller muntligt på socialnämndens möte förra veckan men ingen förklaring har kommit.

Nämnden beslöt att ge henne en varning och påpekade samtidigt att om den olovliga frånvaron fortsätter leder det till att tjänsteförhållandet hävs eller sägs upp.

Socialnämndens ordförande Katarina Ulenius vill inte kommentera daghemsföreståndarens frånvaro i offentligheten utan konstaterar bara att det som skett har en lång och komplicerad bakgrund.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!