DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dagisens julkyrka ligger i vågskålen

Staden kan sätta stopp för dagisbarnens julkyrkobesök i år.

På nätet är debatten hård men barndagvården har inte drabbats av någon kritikstorm ännu.
Förslaget att inte längre ta dagisbarn till julkyrkan finns i stadens arbetsplan för dagisen det närmaste året.

Planen behandlas i stadens socialnämnd i november men redan nu har förslaget att skippa dagisbarnens julkyrka fått kritik, bland annat i facebookgruppen Föräldrar på Åland.

I arbetsplanen som socialnämnden ska behandla betonas att den enskildes trosuppfattningar inte tillhör den kommunala barnomsorgens uppgifter, och att staden är mångkulturell med många trosuppfattningar representerade på dagisen.

– Barnomsorgen strävar efter att vara inkluderande och går därför in för att inte delta i religiösa aktiviteter, som exempelvis julkyrka eller aktiviteter anordnade av religiösa samfund, lyder formuleringen som många reagerat på.

Ett par reaktioner

– Vi har inte fått så många reaktioner på det, säger Gun-Viol Lindeman som är tf barnomsorgschef i Mariehamn.

Det handlar om ett mejl och ett telefonsamtal från familjer som berörs av beslutet. Ett par som inte berörs av beslutet har också tagit kontakt.

– Vi har diskuterat det länge med de som har ringt, men det är alltså ingen stor mängd.

Julkyrkan är den enda aktiviteten med religiös anknytning som stadens dagis erbjuder.

– Det är lättare i skolor, där barnen bättre förstår valfriheten. Men ett treårigt barn på dagis kanske inte förstår varför det ska vara kvar på dagiset när resten av barnen far i buss till kyrkan.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!