DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dagisbarn får fortsättningsvis gå i julkyrka

Socialnämnden beslöt under sitt möte igår att gå emot barnomsorgschefens och föreståndarnas förslag om att slopa julkyrkan för daghemmen. Reglerna kring julkyrka kommer alltså inte att ändras vilket innebär att det fortsättningsvis är upp till daghemmen om de vill ta del av julkyrkan.

Beslutet togs genom omröstning. Fyra ledamöter ville stryka meningen, två ledamöter ville följa tjänstemännens förslag och två ledamöter lade ner sina röster.

Läs mer:

Dagisens julkyrka ligger i vågskålen