DELA
Foto: Stefan Öhberg

Dagisavgifter höjs i ny lag

Kommunerna får höja maxavgiften på dagis från 230 till 240 euro i landskapsregeringens förslag till ändring av barnomsorgslagen. Landskapet vill också höja inkomstgränsen för avgift med några tior.

Ändringarna motiveras med att penningvärdet har försämrats.

Lagförslaget har nu överlämnats till lagtinget. (tt-s)