DELA
Foto: Tomi Riitamaa

Dagens röst: ”Jämställdhet är jätteviktigt”