DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>FÖRE SIN TID Den teknologi som Clean Gas använde sig av kan säkert komma att användas i framtiden, tror Florian Haug.

Clean Gas ansöker om konkurs

Tiden är inte inne för den teknologi som Clean Gas har satsat på.

Det tror Florian Haug, vd och aktieägare i bolaget, som nu ansöker om konkurs.

– Vi var för tidigt ute.
Det åländska aktiebolaget Clean Gas bildades 2009. Affärsidén var att hitta en teknik för att utvinna diesel ur brännbart avfall och utveckla ett sätt att rena tjockolja från svavel.

Efter att projektet har legat på hyllan under en tid ansöker bolaget nu om konkurs.

– Det finns flera faktorer som ligger bakom. Främst att teknologin kanske inte är tillräckligt mogen för att bygga upp en kommersiellt gångbar anläggning, säger bolagets vd och delägare Florian Haug.

Svårigheter att finansiera den testanläggning som bolaget skulle använda nämner han också som en orsak.

– Vi var för tidigt ute. Det är svårt för ett litet bolag att driva ett så stort projekt. Det krävs relativt stora investeringar för att komma i gång, och det kapitalet fanns inte.

– På sätt och vis är det tråkigt. Det hade funnits potential.

Clean Gas konkursansökan behandlas i tingsrätten under de närmaste dagarna. Bolaget har 26 aktieägare.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!