DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>LANDSKAPSÅKLAGARE –Det finns ingen risk för preskription, säger Henrik Lindeman.

CKP fortsätter utreda Paf

I måndags skickade landskapsåklagare Henrik Lindeman begäran om ytterligare en tilläggsutredning till CKP om Pafs eventuella ansvar och roll i förskingringshärvan.

– När jag diskuterat ärendet tillsammans med statsåklagare Ritva Sahavirta blev det uppenbart att vissa saker måste utredas ytterligare.

Vad är det som ska utredas?

– Vi måste dubbelkolla vissa uppgifter som framförts. Jag går inte in på vilka uppgifter det handlar om.

Är det en omfattande tilläggsutredning?

– Nej, och min förhoppning är att den går snabbt att göra.

När kan tilläggsutredningen väntas?

– Jag vågar inte spekulera. Det beror på vad som framgår av tilläggsutredningen. Den kan i sin tur orsaka behov av ytterligare tilläggsutredning.

När går preskriptionstiden ut för åtalsprövning?

– Det finns ingen risk för preskription.