DELA
Foto: Stefan Öhberg

Cityhusens öde ännu inte avgjort

Får de två husen vid Kaptensgatan rivas eller ska ett nytt rivningsförbud utfärdas?

Efter omröstning bordlade stadsstyrelsen ärendet på sitt senaste möte.
I våras lämnade aktiebolaget Dennis & Macke (Dennis Jansson och Markus Sundman) in en rivningsanmälan till staden för husen Kaptensgatan 15 och grannhuset i hörnet Kaptensgatan-Köpmansgatan som båda ligger på tomter inom det område som omfattas av den pågående delgeneralplaneprocessen. Dennis & Macke har för avsikt att bygga ett eller två nya hus på tomterna med plats för 40–50 hotellgäster.

I april beslöt stadsstyrelsen att ge stadsutvecklingsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för tomterna. Samtidigt utfärdades ett rivnings- och byggförbud på fastigheterna.

Dennis & Macke lämnade in besvär till förvaltningsdomstolen eftersom de inte blivit hörda innan beslutet om detaljplanen och förbudet fattades. Domstolen gav bolaget rätt, upphävde stadsstyrelsens beslut och återförvisade det för ny behandling.

Inför stadsstyrelsens möte i torsdags föreslog stadsdirektör Barbara Heinonen att dels utfärda ett nytt byggnads-, rivnings- och åtgärdsförbud för området, dels att initiera en ändring av detaljplanen för tomterna. Efter omröstning bordlade stadsstyrelsen ärendet.

Läs mer i måndagens Nya Åland!