DELA

Cirka 40 ton mikroplast ut i Östersjön varje år

Varje år släpps uppemot 40 ton mikroplast ut i Östersjön främst via avloppsreningsverken.

Nu vill landskapsregeringen sätta stopp för de miljöfarliga utsläppen.
Mikroplast, upp till 5 mm stora plastbitar, tillsätts bland annat i vissa tvätt- och rengöringsmedel och i kosmetiska produkter. Framför allt är det mikroplaster i kroppsvårdsprodukter och peelingkräm som står för utsläppen.

Också slipmedel i blästringssand, läkemedel och produkter inom bil- och textilindustrin innehåller mikroplaster som har som syfte att polera olika ytor.

Mikroplasterna hamnar i avloppsvattnet och når så småningom havet. Plasterna finns i alla jorden marina miljöer – i vatten och bottensediment, i vikar och grunda havsområden. De äts upp av vattenlevande organismer och hamnar till slut i människor via fiskar och rovdjur.

Plasterna suger åt sig eller innehåller miljöfarliga ämnen och bakterier som ger olika skador. De kan bland annat skada djurens inre organ, orsaka inflammationer och påverka reproduktionen.

Också skaldjur får i sig mikroplaster och enligt forskares uppskattningar får en europeisk skaldjurskonsument i sig omkring 11 000 plastpartiklar per år. En ny svensk studie visar att abborryngel valde mikroplast framför vanlig föda och att ynglen slutade växa och fick svårt att överleva.

För Östersjön är plasterna särskilt problematiska. Nedbrytningstiden är lång och vattenomsättningen liten.

Landskapsregeringen konstaterar att det behövs arbete på olika nivåer för att få bukt med problemet. I dag finns alternativa produkter utan mikroplaster och landskapsregeringen har beslutat begära in underlag för en strategi som kan användas i upphandlingen. Man vill nu ha svar senast den sista augusti från avdelningar och underställda myndigheter om man har synpunkter på detta.

På flera håll i Sverige har man förbjudit mikroplaster i upphandling. Också på EU-nivå pågår arbetet med ett förbud mot mikroplaster.