DELA
Foto: Ida K Jansson

Christian Stormboms filmarkiv blir digitalt

Under sin tid som radio- och teveproducent samlade Christian Stormbom på sig en stor mängd videoband med Ålandskoppling.

Arkivet innehåller runt tvåtusen band, med bland annat en tre timmar lång intervju med Anni Blomqvist, den sista som gjordes med henne. Banden innehåller även flera intervjuer med Mats Dreijer om hans roll i det åländska samhället och cirka tjugo timmar material med Valdemar Nyman.

– Christian Stormboms band är en del av Ålands radio och tv:s analoga filmmaterial som vi nu digitaliserar. Det är ett tidsödande arbete. Vi har en arbetsgrupp som samlas regelbundet, säger Åke Söderlund, landskapsarkivarie på Ålands landskapsarkiv, som ansvarat för digitaliseringsarbetet sedan 2015.

I vilket skick är materialet?

– Det är mycket varierande. Det som filmats i VHS-format har åldrats illa, medan det som filmats i Betamax är i bättre skick. Materialets betydelse kan också variera. En del är arbetsmaterial, säger Åke Söderlund.

Arbetet finansieras av landskapsregeringen. Under digitaliseringen görs först en arbetskopia på Ålands radio och tv. Sedan gör landskapsarkivet två kopior av materialet. Ett exemplar skickas till Ålands museum.

– Originalen kommer också att bevaras men deras kvalitet försämras hela tiden, säger Åke Söderlund.

Banden förvaras hos Ålands radio och tv, som också äger rätten till materialet.

I en arkivförteckning från 2017 som Nyan fått ta del av framgår att ungefär tusen band digitaliserats, och en stor del av dem är filmade under 1990-talet.

– Vi har kommit längre i arbetet sedan listan sammanställdes, men det är svårt att säga hur mycket arbete som återstår. Ålands museum förses med en närapå komplett samling av det digitaliserade materialet. Arbetsbördan varierar beroende på band, säger Åke Söderlund.